Necesitas javascript para ver a páxina

Vostede está aquí

ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

El ICNF, I. P. ten como misión propor, acompañar e asegurar a execución de políticas de conservación da natureza dos bosques, coa finalidade da conservación, a utilización sostible, a valorización, o disfrute e o recoñecemento público do patrimonio natural, promovendo o desenvolvemento sostible dos espazos forestais e dos recursos asociados, fomentar a competitividade das áreas forestais, asegurar a prevención estructural no marco da planificación e actuación concertadas no dominio da defensa dos bosques e dos recursos cinexéticos e acuícolas das augas interiores e outros directamente asociados aos bosques e ás actividades de silvicultura. É o organismo responsable da xestión das áreas protexidas de interés nacional e da implementación da Rede Natura 2000 do noso país, en particular da xestión dos Sitios de Importancia Comunitaria e das Zonas de Protección Especial para aves.
+351 213 507 900