Xornada de presentación do proxecto Gerês- Xurés_Dinámico
Jornada de apresentação do projecto Gerês-Xurés_Dinâmico